Axudas para a Formación no ámbito do Transporte por Estrada de Galicia 2017. Exp: FT-8/2017

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Subvencionado Direccion Xeral de Mobilidade

Axudas  de Formación no ámbito do Transporte por Estrada 2.017

 

Axudas destinadas a accions de fomento da prevencion de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercizo 2017. Ref: TR852A 2017/55-0

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Co financiamento da 

Guía práctica sobre manipulación manual e mecánica de cargas específicas para o transporte de mercadorías

 

 

 

Subvención concedida ao amparo da Segunda ORDE de 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladores das axudas destinadas a accións de fomento de prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercizo 2016.

Nº EXPEDIENTE: TR852A 2016/13-0

PROCEDEMENTO: TR852A Axudas destinadas á acción de fomento da prevención de riscos laborais.

Co financiamento da Xunta de Galicia

PDFImprimirE-mail
Viernes, 10 de Febrero de 2012 00:00

FONDOS PÚBLICOS

PROXECTO SIPAT
SERVIZOS INTEGRADOS PARA ASOCIACIÓNS DE TRANSPORTE

Obxectivo: Ter un sistema que permita os socios da asociación custodiar e tratar os datos dos Tacógrafos dixitais, e que poidan coñecer a estrutura real de custes da súa empresa, como base para poder incrementar a rendibilidade e competitividade da mesma, para evitar o “dumping” nos prezos, e contribuír ó crecemento ordenado do sector.
- Resolución de concesión: Resolución do 22 de novembro de 2011, segundo Anuncio publicado no DOG nº 237 do 14 de decembro de 2011.
- Norma reguladora: Procedemento administrativo PR519A_2011 (Resolución do 7 de abril de 2011 publicada no DOG nº 77 o 19 de abril de 2011).
- Órgano concedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.
- Crédito orzamentario: 2.900.000 € (1.160.000 € para o ano 2011 e 1.740.000 € para o ano 2012).
- Contía: 28.481, 6 €

Para máis información en relación a este proxecto, poden consultar a súa memoria pública neste enlace

 

ORDEN DO 3 DE FEBREIRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A ACCIONS DE FOMENTO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMO DE GALICIA EN EL EJERCICIO 2017

REF: TR852A 2017/55-0

Cursos

PRL Condución segura e preventiva.

PRL Disposicións mínimas de seguridade e saúde vial- accidentes in itinere.

PRL Condución defensiva en condicións adversas sobre simulador. Seguridade na condución de vehículos pesados.