* O CONCELLO DE VIGO COLABOROU NO FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE CONTRATACION E FOMENTO DO EMPREGO DA ASOCIACION NESTE PROXECTO EN PARTICULAR E, EN XERAL, DA INSERCION LABORAL, O FOMENTO DO EMPREGO, DO ASOCIACIONISMO E DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ.


 

 

Puesto

TECNICO DEPARTAMENTO JURIDICO

  

Lugar

VIGO

 

 

Requisitos

- LICENCIATURA EN DERECHO O DERECHO ECONOMICO.

- EMPADRONAMIENTO EN VIGO ANTES DEL 01/01/2016.

- INSCRIPCION COMO DEMANDANTE DE EMPLEO EN EL SPEG.

 

 


Puesto

TECNICO DEPARTAMENTO FISCAL Y CONTABLE

  

Lugar

VIGO

 

 

Requisitos

- DIPLOMATURA EN ADE.

- EMPADRONAMIENTO EN EL CONCELLO DE VIGO ANTES DE 01/01/2016.

- INSCRIPCION COMO DEMANDANTE DE EMPLEO INSCRITO EN EL SPEG.